Majer Attila
jóllét mentor – stresszkezelés, testtartás javítás, tudatos életmód

rolam-profilkep

2009-ben kommunikáció-technikai mérnökként diplomáztam a gödöllői Szent István Egyetemen.

2010-ben ismerkedtem meg az Alexander-technikával. Elsősorban visszatérő térd- és hátfájásomra kerestem megoldást. Ettől jóval többet kaptam.

Tanulmányaimat a Budapesti Alexander-technika Tanárképző Iskolában végeztem, ahol teljesítettem a nemzetközi követelményeknek megfelelő 1600 gyakorlati órát. 2014-ben szereztem Alexander-tanári végzettséget.

 

Örülök, hogy tanulmányaim során Gusztos Éva mentoráltja lehettem. Éva közel 20 éves Alexander-technika oktatói tapasztalattal rendelkezik, és egészségfejlesztés tanárként hatékonyan segítette, hogy olyan szemléletet sajátítsak el, amely biztos alapot teremtett munkám megkezdéséhez.

Záródolgozatomat “Tanulással az életminőség javításáért – dystonia (Az Alexander-módszer hatásvizsgálata egy esettanulmány alapján)” címmel készítettem.

T


ATE - Alexander-technika Tanárok Egyesülete

2013 óta aktív tagja vagyok a teljes egészében önkéntes alapon működő Alexander-technika Tanárok Egyesületének, jelenleg elnökségi tag.

Az minőségbiztosításon túl jelentős az egyesület társadalmi szerepvállalása.
Az Alexander-technikát az ember mentális és fizikai állapotának fejlesztésére alkalmazható, tudományos alapokon nyugvó pszicho-fizikai módszernek tekintjük. Ennek megfelelően azon dolgozunk, hogy a módszer nyújtotta prevenciós és rehabilitációs lehetőségeket minél több emberrel megismertessük. Rendszeresen megjelenünk kulturális és szakmai rendezvényeken egyaránt.


Szakmai munkásságom legnagyobb részét a magánpraxisom fenntartása képezi.

Egyéb szakmai tevékenységek:

 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, óraadó – Stíluskommunikátor szak
 • Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, óraadó – Ápoló, védőnő, gyógytornász, szociális munka szakok
 • Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, óraadó – Ápoló, mentőtiszt, gyógytornász szakok
 • Budapesti Alexander-technika Tanárképző Iskola, oktató
 • Belgrádi Alexander-technika Tanárképző Iskola, oktató

Az élethosszig tartó tanulás elkötelezettje vagyok. Rendszeresen részt veszek nemzetközi továbbképzéseken, szakmai napokon.
Részt vettem (többek között) az alábbi Alexander-technika mestertanárok kurzusain:

 • Alexander Bartmann
 • Avi Granit
 • Yael Tam
 • Donald L. Weed
 • Michael D. Frederick
 • Carol P. Prentice
 • Richard Brennan
 • Gal Ben Or
 • Monika Gross

 

Publikációk:

  • Tanulással az életminőség javításáért – dystonia (Az Alexander módszer hatásvizsgálata egy esettanulmány alapján) (BATi, 2014)
  • Az Alexander-technika mint komplementer kezelési mód a dystonia rehabilitációjában (esetismertetés) (Rehabilitáció, 2015, 25. évf., 3. szám, 153. o.)

 


Fontos számomra, hogy az élet alapértékeivel összhangban működjek a hivatásomban is, ennek megfelelően hitelesen és emberközpontúan igyekszem fenntartani tevékenységemet. Ezért 2017-ben elvégeztem a californiai székhelyű Conscious Business Academy (egykori nevén Practice Building Academy) nevű képzést, melyet Dr. Brian Whetten vezetett. Fő csapásirányunk az etikus üzletépítés volt, bármilyen manipulatív stratégia használata nélkül.
2018-ban ugyanitt Transformational Coach (magyarul megközelítőleg: változást segítő szakember) képesítést szereztem.


Mindig is érdekelt az örök filozófia, ennek az iránynak az utóbbi években egyre több figyelmet szentelek az életemben és a praxisomban egyaránt. Osztom a meggyőződést, miszerint az örömteli és hasznosan töltött emberi élet egyik legfontosabb eleme a szolgálat: amikor cselekedeteink nem kizárólag énközpontúak, hanem másokhoz kapcsolódva, mások életét tesszük jobbá. (Ehhez persze nem is kell segítő praxist üzemeltetni, számtalan formában megtehetjük.)


Ehhez kapcsolódik, hogy egyre nagyobb szerepet kap életemben a társadalmi szerepvállalás. Jelenleg saját egyesületünkön túl a Motiváció Műhely csapatának is önkéntese vagyok, ahol a tudatos életmódhoz, klímaváltozáshoz, pedagógiához kapcsolódó projektekben igyekszem megosztani szaktudásomat. (Ők többek között hátrányos helyzetű gyermekekkel, társadalmi érzékenyítéssel és a klímaváltozás oktatásával foglalkoznak: www.motivaciomuhely.hu


Trauma-informált szemlélettel dolgozom.