Alexander-technika tanárképzés

 

A Budapesti Alexander-technika Tanárképző Iskola (BATI) Alexander-tanár képzést indít.
 
A HEGAMA kft. által akkreditált képzési program figyelembe veszi az Alexander-technika tanárok nemzetközi képesítési követelményeit (STAT), valamint az Alexander-technika Tanárok Egyesülete (ATE) képzésre vonatkozó útmutatásait.

Felnőttképzési lajstromszám: PL-8294.

 

A képzés kezdetének időpontja:

2015. szeptember 1. A képzés helyszíne: 1136. Budapest, Szent István park 26.

 

Ütemterv:

1. félév: 2015. szeptember 1 – 2015. december 20.
2. félév: 2016. január – 2016. július .
3. félév: 2016. szeptember – 2016. december.
4. félév: 2017. január – 2017. július.

A képzés díja: 390.000 Ft/félév. Fizetési ütemezés: egy összegben vagy évente vagy félévente.

A képzés sikeres elvégzése után tanúsítványt adunk, melynek birtokában Alexander-tanár tevékenység folytatható. A program elvégzését igazoló okirat a képzési programban leírt feltételek együttes teljesülése – hiányzás mértéke, jelenléti ív aláírása, sikeres záróvizsga, szakdolgozat elkészítése – esetén adható ki.
 

A programba való bekapcsolódás feltételei:

  • Minimum középfokú iskolai végzettség, érettségi.
  • Általános jó egészségi állapot.
  • Előzetesen elvárt ismeretek: 80 órás Alexander-technika órán elsajátított ismeretek, sajátélmény.
  • Egyéb feltételek:
  • 80 órás, személyre szabott egyéni Alexander-technika órán való részvételről szóló igazolás.
  • pszichológus vizsgálja a személyiségi alkalmasságot, pályaorientációt, kapcsolatteremtő készséget.

Kérésre részletes tájékoztatót küldünk.

A képzés minőségét az Alexander-technika Tanárok Egyesülete biztosítja. A tanárok szakmailag magas szintű munkáját a nemzetközi szövetségek által kialakított és ellenőrzött képzési feltételek, előírások biztosítják.